اخبار روز تکنو با آکادمی Evinar

آیا طرح صیانت لغو میشود؟

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، از تدوین طرح لغو أصل هشتاد و پنجی شدن طرح

«صیانت از کاربران در فضای مجازی » توسط تعدادی از نمایندگان و تقديم آن به هیئت رئیسه خبرداد.

مجتبی توانگر، اعلام کرد که در زمان تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی»

بسیاری از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشته اند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان

برای لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی»، موسوم به «طرح صیانت»

از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «با توجه به این که رأی گیری برای بررسی

طرح مذکور پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولا بلافاصله پس از وقت استراحت

طرحی برای رأی گیری مطرح نمی شود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند»

مجتبی توانگر در ادامه افزود: «به دلیل حضور نداشتن تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی

مجلس شورای اسلامی و نیز با توجه به این که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح

«صیانت از کاربران در فضای مجازی»، فقط ۱۲۱ رای آورده است که به نظر می رسد نظر اکثریت

مجلس نیست، تعدادی از نمایندگان درخواست لغو این مسئله و بررسی آن به صورت عادی را دارند»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تأکید کرد که این درخواست به امضای بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده

و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و امیدوار است با رأی آوردن این طرح، بررسی طرح

«صیانت از کاربران در فضای مجازی » ذیل اصل ۸۵ لغو و این طرح به صورت عادی بررسی شود.

مجتبی توانگر در پایان به این موضوع اشاره کرد که: «با عادی شدن روال این طرح، امیدواریم با

شروع کار دولت جدید، دولت نیز در زمان مقتضی لایحه ای تدوین کند تا ان شاء الله این مسئله با رعایت

همه جوانب آن مورد بررسی و قانونگذاری قرار گیرد»

حال باید منتظر ماند و دید برانجام این طرح چه می شود.

طرح صیانت از فضای مجازی